با سلام
شبیه سازی انمیشن یک ابجکت و ورود این آبجکت به لومیون یکی از دغدغه های اکثر لومیون کارهاست.
خوب لومیون لند به عنوان یک مرجع لازم دونسته که در قالب چند آموزش این دغدغه رو کمتر کنه ، دقت کنید این توضیحات ابتدایی و البته در حد موارد مورد نیاز میباشد.

در این آموزش با نحوه زمان بندی و تغییرات اجزای یک ماشین در مکس و ورود این آبجکت به لومیون آشنا خواهید شد.