با سلام
ساخت متریال یکی از مهمترین قسمتها در هر نرم افزاریه ، به دلیل درک پایین از علم متریال سازی ، این امر باعثایجاد یک ترس و واهمه در هنگام آماده سازی برای رندر در عموم شده
خوب ، لومیون لند به عنوان یک مرجع لازم میدونه تا با زبانی ساده و البته کاملا دقیق و حرفه ای نمونه ای از متریال سازی حرفه ای در متد و استانداردهای خود را به شما نشون بده.
این آموزش برای ساخت متریال ماشین و انواع روشهای تحلیل این متریاله!

و در این آموزش با نحوه تحلیل و ساخت متریال ماشین آشنا خواهید شد.