با سلام

یکی از نقاط قوت نرم افزار لومیون لود شدن فیلمها و تصوایر متحرک در دفیوز متریالهاست
این مورد به شما کمک میکنه در انمیشن سازی خیلی راحت ، یک فیلم یا تیزر را روی تلویزیون و یا احجام دیگر بصورت متحرک نشون بدید.

نکته اینجاست که در ساخت متریال تولیزیون باید دقت زیادی در شبیه سازی رو به واقعیت این حجم داشته باشید.

در این آموزش با تکنیکهای تنظیم این متریال و همچنین خواص متریالی صفحه تلویزیون  آشنا خواهید شد