محصولات خاص لومیون لند !!

محیط های شهری

ساخت ، و شبیه سازی محیطهای شهری برای گرفتن رندرهای خارجی (مخصوصا اجرایی) یکی از زمان بر ترین کارها بوده و نیاز به صبر و حوصله فراوان جهت رسیدن به نتیجه مطلوب میباشد.

هدف لومیون لند ، آسان سازی کار با لومیون برای کاربران لومیون میباشد ، در این بخش محیط های شهری آماده شده توسط تیم لومیون لند در اختیار شما قرار میگیرد
محیط کاملا قابل ویرایش بوده و شما کافیه فقط حجم نمای خود رو وارد  لومیون کنید ، متریال بدید و رندر بگیرید.

در این قسمتهای متریالهای آماده لومیون لند در اختیار شما قرار میگیرد

همواره  متریال دهی آبجکتها و همچنین دسترسی به بانک اطلاعاتی مفید مجموعه متریالهای لومیون بسیار کار دشواری است.
هدف لومیون لند ، آسان سازی کار با لومیون برای کاربران لومیون میباشد ، این محصولات در محیطهای مختلف تست شده تا بیشترین نتیجه را برای حرفه ای تر دیده شدن رندرهای شما عزیزان داشته باشد.

در این قسمتهای آبجکتهای آماده لومیون لند در اختیار شما قرار میگیرد

همواره واردکردن و متریال دهی آبجکتها و همچنین دسترسی به بانک اطلاعاتی مفید مجموعه آبجکتهای لومیون بسیار کار دشواری است.
هدف لومیون لند ، آسان سازی کار با لومیون برای کاربران لومیون میباشد ، این محصولات در محیطهای مختلف تست شده تا بیشترین نتیجه را برای حرفه ای تر دیده شدن رندرهای شما عزیزان داشته باشد.

در این قسمتهای افکتهای آماده لومیون لند در اختیار شما قرار میگیرد

با توجه به نوع افکت ، در محیط های داخلی و خارجی ، با تنظیمات خاص خود، شما کافیه محیط رو داخل لومیون بیارید و از این افکتها برای حرفه ای تر شدن رندرهای خود استفاده کنید.